Piri Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Şirketimiz, resmi, özel, tüzel, gerçek kişi ve kuruluşlara ait her türlü gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda ve gayrimenkullerle ilgili hukuki ve bilimsel konularda danışmanlık hizmeti vermek amacıyla faaliyet göstermek üzere 25.10.2005 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu Lisansımız

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII No: 35 sayılı “Sermaye Piyasasy Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 08.07.2010 tarihinde Kurul’ca listeye alınmıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 35 nolu tebliği çerçevesinde ve Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında SPK Lisanslı değerleme şirketleri adına yürürlükte bulunan hukuki düzenlemeler çerçevesinde gayrimenkul değerinin bağımsız ve tarafsız olarak değerlemesini yapmaktayız.